Współpraca z uczelniami

Gdy chodzi o kompetencje naszych pracowników jesteśmy bezkompromisowi!

Dokładamy wielu starań by nasi pracownicy byli kompetentni, czyli posiadali wiedzę, umiejętności specjalistyczne i interpersonalne, właściwą postawę – zaangażowanie w pracę, otwartość na rozwój, nastawienie projakościowe.

By zapewnić firmie stały wzrost kompetencji zespołu a pracownikom motywację i zasoby do rozwoju posiadamy w firmie przejrzystą i motywującą ścieżkę rozwoju.

Istotnym aspektem edukacji naszych przyszłych pracowników jest zaangażowanie POLIMER POLSKA w lokalne projekty, zapewniające absolwentom krakowskich uczelni lepszy start u progu ich zawodowej kariery. Nasza firma współpracuje między innymi z Wydziałem Mechanicznym i Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w ramach projektu „Wzmocnienie Potencjału Dydaktycznego Wydziału Mechanicznego”. Program ten oferuje studentom i absolwentom możliwość odbycia trzymiesięcznych staży oraz praktyk w wiodących firmach przemysłowych małopolski. Przedstawiciele naszej firmy poprowadzili także w ramach projektu warsztaty specjalistyczne dla studentów, który przybliżyły im nie tylko działalności naszej firmy, ale przede wszystkim specyfikę pracy, nasze wymagania wobec kandydatów do pracy, przebieg procesu rekrutacji oraz ścieżkę rozwoju w naszej firmie.

Z naszej perspektywy staże i praktyki to prawdziwa „Kuźnia Talentów”. Nasi najlepsi stażyści, a czasami i praktykanci pozostają z nami na dłużej – otrzymując możliwość nie tylko pracy w wyuczonym zawodzie ale i ciągłego rozwoju poprzez uczestniczenie w ciekawych, innowacyjnych projektach które realizujemy w POLIMER POLSKA. Już 11 pracowników firmy, w tym Laboratorium Badawczego, rozpoczynało współpracę od praktyk i programów stażowych.

PM_0645800px