Stacje nalewcze

naglowki_0001_modernizacja-stacji-zaladunku-kwasu-azotowego_f_1_600_0

Oferujemy budowę nowych (pod klucz), lub modernizacje istniejących stacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych spełniających wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia.

Zakres oferty obejmuje:

  • kompletną dokumentację techniczną; projekty wykonawcze w branżach budowlanej i konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej, technologicznej, wodno-kanalizacyjnej,
  • opracowanie raportów oddziaływania na środowisko inwestycji, wniosków do uzyskania decyzji WZiZToraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, projektu do uzyskania pozwolenia na budowę, uzgodnienia lokalizacyjne w ZUD, pozyskanie map d/c projektowych,
  • uzgodnienia (pozwolenie budowlane, ppoż., BHP, TDT, UDT i inne wymagane),
  • pełen zakres prac ogólnobudowlanych,
  • różnorodne systemy nalewania,
  • system pochłaniania i neutralizacji oparów,
  • układ sterowania załadunkiem z pomiarem ilości dozowanego medium, zaworem odcinającym i sygnalizacją,
  • zgodność elementów ciśnieniowych z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE, zgodność urządzeń z dyrektywą 98/37/WE.

Pobierz katalog firmowy

POLIMER-POLSKA

Poznaj naszą kompleksową ofertę wytwórczą oraz usługi Biura Projektowego.