Każda chłodnica powietrzna jest projektowana indywidualnie zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta. Odpowiedni dobór chłodnicy zależy od parametrów pracy instalacji, klimatu i ilości dostępnego miejsca.

Pobierz katalog firmowy

POLIMER-POLSKA

Poznaj naszą kompleksową ofertę wytwórczą oraz usługi Biura Projektowego.

Układ na tłoczeniu
Najczęściej spotykanym typem chłodnicy powietrznej jest układ na tłoczeniu. Jego zaletą jest łatwy dostęp do obsługi wentylatorów i wiązek rurowych. W tym typie wentylatory znajdują się pod wiązkami rurowymi i nie są narażone na dopływ ciepłego powietrza na wylocie.

Układ dachowy
Układ dachowy jest wariantem chłodnicy powietrznej z układem na tłoczeniu. Wiązki rurowe są usytuowane skośnie nad konstrukcją. Najczęściej stosuje się ten typ w niskociśnieniowych kondensatorach oraz przy ograniczonym miejscu na zabudowę.

Układ na ssaniu
Drugim często stosowanym typem jest układ na ssaniu. Wentylatory są położone nad wiązkami rurowymi zapewniając lepszą kontrolę procesu chłodzenia. Taka konstrukcja zmniejsza możliwość wystąpienia recyrkulacji podgrzanego powietrza. Powierzchnie rur żebrowanych są dodatkowo chronione przed wiatrem, deszczem i śniegiem.

Układ z recyrkulacją
Układ z recyrkulacją jest najbardziej skomplikowanym typem chłodnicy powietrznej ze względu na dodatkową konstrukcję wymaganą do kontroli zewnętrznych warunków atmosferycznych. Ma to na celu zapobieganie zamarzaniu lub krystalizacji czynnika chłodzonego poprzez recyrkulację ciepłego powietrza. Stosowany jest głównie w chłodnym klimacie oraz w specjalnych procesach.