Chłodnice powietrzne

Budujemy wymienniki ciepła chłodzone powietrzem z przeznaczeniem do chłodzenia i kondensacji wszelkiego rodzaju mediów ciekłych i gazów występujących w zakładach chemicznych, petrochemicznych, rafineriach, w przemyśle energetycznym i gazowniczym. Projektujemy i wykonujemy chłodnice powietrzne wentylatorowe w układzie poziomym lub dachowym z rurami żebrowanymi.

Typy chłodnic, wymiary, rodzaj materiałów, zabezpieczenie antykorozyjne, moc pracy są każdorazowo opracowywane dla założeń procesowych i wymagań klienta.

Oprócz kompletnych chłodnic powietrznych wykonujemy modernizacje istniejących. Oferujemy także wykonanie i dostawę elementów składowych istniejących chłodnic. W tym celu nasi technicy mogą przed wytworzeniem dokonać pomiarów na miejscu.

Kolejne etapy dostawy chłodnic powietrznych obejmują:

Projektowanie

Projektowanie jest realizowane według następujących obowiązujących kodów i przepisów: ASME, API 661, AD – MERKBLATT, UDT, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej PED 97/23/EC i obejmuje:

  • obliczenia procesowe – termiczne i przepływowe
  • obliczenia mechaniczne – wytrzymałościowe części ciśnieniowej oraz statyczne konstrukcji podporowej
  • obliczenia poziomu natężenia hałasu emitowanego przez wentylatory
  • układ sterowania, aparatura kontrolno – pomiarowa, oświetlenie, itd.
  • kompletną dokumentację techniczną koncesyjną i warsztatową.

Wytwarzanie i dostawy:

Konstrukcje wsporcze i podesty obsługowe, wiązki rurowe, kolektory (komory) i orurowanie, wentylatory, dyfuzory, sterowanie i oświetlenie, żaluzje, obudowy do recyrkulacji powietrza, podgrzewacze wiązek rurowych.

Produkcja i dostawy są realizowane z odbiorami wymaganych jednostek notyfikowanych.

Montaż

Dodatkowo oferujemy kompletny montaż na miejscu przeznaczenia i uruchomienie dostarczonych przez nas urządzeń.

Części zamienne

Zapewniamy stałą dostępność części zamiennych do chłodnic powietrznych (korków, śrub, uszczelek, rur żebrowanych i innych elementów)

Pobierz katalog firmowy

POLIMER-POLSKA

Poznaj naszą kompleksową ofertę wytwórczą oraz usługi Biura Projektowego.