Jakość

Dbając o wysoki poziom zarządzania firmą i dostawcami oraz wysoką jakość oferowanych urządzeń i  usług w 2010 roku właściciel firmy podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001. Po przejściu audytu certyfikującego firma uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015 wydany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o..  W ramach rozwiązań SZJ systematycznie weryfikujemy i oceniamy naszych dostawców.  Dla zagwarantowania wysokiej jakości stosowanych materiałów i zlecanych usług oraz sprawnej  obsługi Klienta realizujemy cyklicznie audity naszych dostawców (materiałów i usług) oraz wizyty kontrolne by na podstawie stwierdzonych faktów oceniać dostawców i kontrolować realizację materiałów oraz usług dla nas.

Świadomi naszej odpowiedzialności za wyrób finalny podejmujemy wszelkie działania by wytwarzane urządzenia, świadczone usługi, dostarczane materiały spełniały wymagane normy oraz przepisy, posiadały odpowiednie dokumenty kontroli – świadectwa odbioru, certyfikaty, poświadczenia czy wymagane oznakowanie. Na potrzeby badań wytwarzanych wyrobów w styczniu 2013 roku uruchomiliśmy własne Laboratorium Badawcze Badań Nieniszczących (NDT). Po przejściu z wynikiem pozytywnym procesu uznania Laboratorium Badawczego prze Urząd Dozoru Technicznego, Laboratorium Badawcze POLIMER POLSKA funkcjonuje jako niezależna komórka organizacyjna, świadcząca usługi nie tylko na potrzeby naszej firmy ale dla firm z branż energetycznej, petrochemicznej, konstrukcji stalowych itd.

Zgodnie z naszą strategią wyrażoną w dokumentach: Polityka Jakości, Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Polityka Odpowiedzialnego Biznesu wykorzystywane przez nas materiały i usługi spełniają nie tylko wymagania techniczne ale przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego oddziaływanie na środowisko, są bezpieczne w użytkowaniu i wytwarzane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej biznesu. Jest to nasza droga do zdobycia pełnego zaufania Klientów oraz opinii  odpowiedzialnego  i innowacyjnego kontrahenta.