PROGRAM EKOLOGICZNE BIURO

W POLIMER POLSKA stawiamy na ekologię!

CAM00894Aspekt ekologicznego zarządzania traktujemy jako ważny element bieżącej działalności.
W ramach uświadamiania pracownikom, jak ważne jest świadome i praktyczne podejście do zagadnień związanych z ekologią i społeczną odpowiedzialnością biznesu, nasza firma bierze udział w projekcie szkoleniowo – doradczym „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Trzynastu naszych pracowników zostało przeszkolonych w ramach pięciodniowego cyklu szkoleniowego „EKO znaczy opłacalnie, ekologia w przedsiębiorstwie”.
W ramach projektu został przeprowadzony również Audyt Ekologiczny naszej firmy.

W wyniku audytu i przeprowadzonego cyklu szkoleń
firma uzyskała Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska.

Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska – PDF

Zrzut ekranu 2015-03-16 o 23.01.11