Odpowiedzialny biznes

Jest wiele możliwych dróg prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i wiele powodów, aby to czynić. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia szeroko pojęta równowaga, bez której nie osiągnie się sukcesu w długofalowej perspektywie.

POLIMER POLSKA poważnie podchodzi do spraw odpowiedzialnego biznesu. Działamy zgodnie ze standardami w zakresie prawa pracy, praw człowieka, przepisów bhp, przejrzystości zarządzania zasobami ludzkimi oraz odpowiedzialności za wytwarzane urządzenia i świadczone usługi.

Odpowiedzialność społeczna POLIMER POLSKA nie ogranicza się wyłącznie do własnej działalności. Staramy się zachęcić naszych dostawców materiałów i usług do współpracy w zakresie rozwiązywania problemów technologicznych naszych Klientów, doboru, tam gdzie to możliwe, ekologicznych materiałów i środków oraz do podejmowania inicjatywy by wprowadzić regulacje w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
By nadać kierunek ewolucji naszej firmy i dostawców ku odpowiedzialnemu biznesowi
przyjęliśmy Politykę Odpowiedzialnego Biznesu.

Polityka Odpowiedzialnego Biznesu – plik PDF

Zrzut ekranu 2015-03-16 o 22.58.56