Ekologia

Działając zgodnie z zasadami ochrony środowiskowa, traktujemy swój wpływ na środowisko jako jeden z priorytetów do podejmowania działań doskonalących. Naszym celem jest prowadzenie działalności w sposób ograniczający do minimum negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przekłada się to na praktyczną realizację następujących działań:

  • racjonalna gospodarka materiałowa,
  • zmniejszenie zużycia mediów,
  • odpowiedzialne ekologicznie zakupy materiałów i usług,
  • segregacja i zagospodarowanie odpadów,
  • bezpieczne stosowanie substancji i preparatów chemicznych,
  • ekologiczny transport,
  • budowanie ekologicznej świadomości pracowników.