Firma społecznie odpowiedzialna

logo3d

Dla POLIMER POLSKA zrównoważony rozwój oznacza zapewnienie wysokich osiągnięć w działalności biznesowej przy jednoczesnym angażowaniu się na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego i stabilnego społeczeństwa, a także wspomaganiu naszych Klientów i dostawców w realizacji tych samych celów.

Jako organizacja odpowiedzialna społecznie realizujemy program współpracy z krakowskimi uczelniami technicznymi, tak by umożliwić ambitnym absolwentom dobry start na drodze rozwoju zawodowego (praktyki, staże oraz warsztaty specjalistyczne).
Dbamy też o ciągłe doskonalenie naszych doświadczonych pracowników stworzenie im warunków do rozwoju kompetencji, udział w szkoleniach i projektach rozwojowych.

W POLIMER POLSKA stawiamy na przejrzystość kompetencyjną stąd mamy w firmie system ścieżek rozwoju. Uważamy że nie ma granic doskonalenia stąd stawiamy na rozwój naszych pracowników niezależnie od ich wieku i stażu pracy.

Jesienią 2014 roku pozyskaliśmy z Urzędu Pracy fundusze na szkolenia specjalistyczne
dla pracowników 45 + (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Jesteśmy otwarci także na pracowników niepełnosprawnych – aktualnie w naszym zespole mamy dwie osoby niepełnosprawne, które współpracę z nami rozpoczęły od programu praktyk i staży studenckich.

Pobierz katalog firmowy

POLIMER-POLSKA

Poznaj naszą kompleksową ofertę wytwórczą oraz usługi Biura Projektowego.