System zarządzania

Dbając o wysoki poziom zarządzania firmą i dostawcami oraz wysoką jakość oferowanych urządzeń i  usług w 2010 roku właściciel firmy podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001 dla całego zakresu działalności.

Firma posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 w zakresie „projektowanie i wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych” wydany przez renomowaną jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W związku z wymaganiami standardu systematycznie prowadzimy audity wewnętrzne, audity dostawców materiałów i usług, co pozwala nam nie tylko mieć pewność, że stosujemy się do międzynarodowych wymagań ale ciągle doskonalić nasze wyroby, procesy oraz zarządzanie firmą. Z dumą możemy pochwalić się faktem, że wielokrotnie byliśmy auditowani z wynikiem pozytywnym przez naszych Klientów.
W związku z utworzeniem w firmie niezależnego Laboratorium Badawczego Badań  Nieniszczących (NDT) w styczniu 2013 roku wprowadzony został specjalistyczny System Zarządzania w Laboratorium Badawczym wg normy ISO 17025:2005, a już w marcu uzyskaliśmy Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. W kwietniu 2014 roku po zakończeniu trzyletniego okresu ważności firma uzyskała nowy Certyfikat SZJ.

Certyfikat SZJ – plik pdf

Odpowiadając na nasze bieżące potrzeby, oczekiwania naszych Klientów oraz uwzględniając trendy rozwojowe branży, w lipcu 2013 roku przyjęliśmy kluczowe założenia w obszarze ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W swoich działaniach staramy się uwzględniać nie tylko perspektywę Klienta, pracowników czy własnego biznesu.
Chcemy patrzeć i działać szerzej uwzględniając także punkt widzenia innych interesariuszy. Stąd pomysł na wprowadzenie do naszego codziennego funkcjonowania zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). W wyniku warsztatów szkoleniowych wspólnie wypracowaliśmy Politykę Odpowiedzialnego Biznesu (więcej na odpowiedzialny biznes).

Polityka Środowiskowa – plik pdf

certyfikaty_Strona_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrzut ekranu 2015-03-16 o 22.58.56