Modernizacja stacji załadunku kwasu azotowego

Modernizacja stacji załadunku kwasu azotowego

Modernizacja stacji załadunku kwasu azotowego
Wykonanie pod klucz stacji załadunku kwasu azotowego na terenie Zakładów Azotowych Puławy S.A.
Dobór i dostawa armatury przepływowej, systemów sterujących, ramienia załadunkowego, systemów pochłaniania i oczyszczania oparów powstających w procesie załadunku.
1. Pełny zakres robót ziemnych wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, obsługą geodezyjną, fundamentami, tacą pod nalewanie, prefabrykacją, montażem rurociągów i konstrukcji stalowej, pracami termoizolacyjnymi, elektrycznymi, AKPiA.
2. Montaż i odbiór ramienia załadunkowego, jego rejestracja w TDT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Rozruch próbny oraz przekazanie całej instalacji do pracy.

Foto1

Foto2

Foto3

Foto4