POLIMER - POLSKA buduje najwyższej jakości urządzenia ciśnieniowe, podzespoły oraz części zamienne instalacji przemysłowych dla zakładów chemicznych, petrochemicznych, elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków itp. oraz konstrukcje stalowe.

Wkład rurowy wyparki 22-E-17

Celem przeprowadzonej modernizacji było wykonanie nowego wkładu rurowego z U-rur niskożebrowanych typu GEWA-K-2614.16165-00 (materiał: SA-350 Gr.LF2 Cl.2), które mocowane były w ścianie sitowej (materiał: SA-179) poprzez rozwalcowywanie i spawanie. Użycie tego typu rur pozwoliło na czterokrotny wzrost skutecznej wymiany ciepła.

Chłodnica ługu potasowego 150E11

Przedmiotem opracowania było wytworzenie chłodnicy ługu potasowego 150E11, nr fabryczny PR205. Aparat został wykonany zgodnie z normą PN-EN 13445, rysunkami oraz  dokumentacją. Do produkcji wkładu zostały użyte u-rury wykonane z materiału 1.4462 (duplex) wykonane na zgodność z normą.

Boiler Feed Water Preheater

W styczniu 2017 roku zakończono prace nad czterema aparatami, odpowiadającymi wymaganiom ASME. W realizacji tej wykorzystano następujące materiały: SA-240 GR 321, SA-181 Cl.60, SB-265 GR1 (tytan), SA-376 TP321, SA-182 F321, 2RE10 UNS S31002. Aparaty zostały poddane próbie hydraulicznej w przestrzeni rurowej (16,7 ) oraz w przestrzeni płaszcza (7,7 ) w...

Wymienniki ciepła

Budujemy aparaty przemysłowe; wymienniki ciepła, ich podzespoły i części zamienne instalacji procesowych branży chemicznej, petrochemicznej, rafineryjnej, energetycznej i gazownictwa, a także uzdatniania wody. Wytwarzane urządzenia spełniają wymagania europejskich i krajowych przepisów, podlegają odbiorom Urzędu Dozoru Technicznego lub innych jednostek notyfikowanych.

Chłodnice powietrzne

Budujemy wymienniki ciepła chłodzone powietrzem z przeznaczeniem do chłodzenia i kondensacji wszelkiego rodzaju mediów ciekłych i gazów występujących w zakładach chemicznych, petrochemicznych, rafineriach, w przemyśle energetycznym i gazowniczym. Projektujemy i wykonujemy chłodnice powietrzne wentylatorowe w układzie poziomym lub dachowym z rurami żebrowanymi.

Rurociągi

Oferujemy także budowę rurociągów instalacji przemysłowych: kompletne moduły rurociągów, podpory, kanały wentylacyjne i spalinowe. Urządzenia i rurociągi wytwarzane są zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE. Przy projektowaniu i budowie rurociągów wdrażamy szereg rozwiązań, także innowacyjnych, pozwalających zmniejszyć koszty inwestycji przy utrzymaniu wysokiej jakości.

Stacje nalewcze

Oferujemy budowę nowych (pod klucz), lub modernizacje istniejących stacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych spełniających wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia.

Biuro projektowe

Biuro projektowe POLIMER POLSKA to dynamiczny zespół projektantów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu unikalnych produktów spełniających wymagania prawne oraz oczekiwania Klienta.
Zapewniamy kompleksową i profesjonalnie opracowaną dokumentację projektową z dziedziny technologicznej, instalacyjnej, aparatury ciśnieniowej i orurowania, stosowanych głównie w branży chemicznej i petrochemicznej.

Własne Laboratorium Badawcze

innowacyjnosc

POLIMER sponsorem technicznym.

Polimer został w listopadzie 2020r. sponsorem technicznym pięściarzy Hutnika Kraków!
Więcej informacji >>

Innowacyjność

„Umysł jest jak spadochron, działa tylko wtedy gdy jest otwarty”

POLIMER POLSKA  jest dynamiczną, otwartą na nowości firmą. Stosując nowe rozwiązania, pomysły, koncepcje oraz specjalne czy innowacyjne materiały tworzymy urządzenia, które pozwalają zmniejszyć koszy eksploatacji i utrzymania, jednocześnie zachowując zadane parametry pracy i poprawność przebiegu procesu. Wykorzystując różnorodne materiały i sposoby ich obróbki, takie jak platerowanie metodą wybuchową czy sekafenowanie tworzymy urządzenia istotnie ulepszone ale i spełniające oczekiwania Klienta. Elastyczne i oparte na wiedzy podejście do projektowania pozwala na wytwarzania wysokiej jakości, konkurencyjnych aparatów.

Referencje

Przy realizacji zlecenia firma Polimer Grzegorz Grzesik wykazała się determinacją w osiągnięciu jak najkrótszego terminu wykonania. Zamówienie zostało zrealizowane przed terminem, a jakość wyrobu łącznie z dokumentacją spełnia normy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

PKN Orlen S.A.

Zobacz katalog referencji POLIMER POLSKA

Jakość

Firma POLIMER POLSKA, po przejściu audytu certyfikującego, uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015 wydany przez TÜV Rheinland Polska. Świadomi naszej odpowiedzialności za wyrób finalny podejmujemy wszelkie działania, by wytwarzane urządzenia, świadczone usługi, dostarczane materiały spełniały wymagane normy oraz przepisy.

Jak działamy

Pobierz katalog PDF

Zobacz naszą ofertę. Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu obsługi

Współpraca z uczelniami

Istotnym aspektem edukacji naszych przyszłych pracowników jest zaangażowanie POLIMER POLSKA w lokalne projekty, zapewniające absolwentom krakowskich uczelni lepszy start u progu ich zawodowej kariery. Nasza firma współpracuje między innymi z Wydziałem Mechanicznym i Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Dowiedz się więcej

Ekologia

Działając zgodnie z zasadami ochrony środowiskowa, traktujemy swój wpływ na środowisko jako jeden z priorytetów do podejmowania działań doskonalących. Naszym celem jest prowadzenie działalności w sposób ograniczający do minimum negatywne oddziaływanie na środowisko. Przekłada się to na praktyczną realizację naszych działań. Dowiedz się więcej

Odpowiedzialny biznes

Jest wiele możliwych dróg prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i wiele powodów, aby to czynić. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia szeroko pojęta równowaga, bez której nie osiągnie się sukcesu w długofalowej perspektywie. POLIMER POLSKA poważnie podchodzi do spraw odpowiedzialnego biznesu. Działamy zgodnie ze standardami w zakresie prawa pracy, praw człowieka, przepisów bhp, przejrzystości zarządzania zasobami ludzkimi oraz odpowiedzialności za wytwarzane urządzenia i świadczone usługi. Zobacz więcej

OWZ

Nasze ogólne warunki zamówienia do pobrania >>

Po przejściu audytu certyfikującego firma uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015 wydany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Zobacz więcej

Dbając o wysoki poziom zarządzania firmą i dostawcami oraz wysoką jakość oferowanych urządzeń i  usług w 2010 roku właściciel firmy podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001 dla całego zakresu działalności. Jak działamy

Ciekawsze realizacje

  • 1007-1
  • chlodnice-sprezarek-wodoru-okg_f_1_600_0
  • RozlewniaKwasuSiarkowego
  • pogrzewacz-parowy-1e08_f_2_600_0
  • rury-kompensacyjne-pieca-rurowego_f_1_600_0
  • chlodnica-gazu-e-1322_f_1_600_0
  • kondensator-benzenu-51a-i-b---plaszcze_f_1_600_0
  • Model-3d-tk106
  • chlodnica-powietrzna-gazu-syntezowego_f_1_600_0