Wykorzystywane materiały

Dobór materiałów konstrukcyjnych przy wytwarzaniu urządzeń ciśnieniowych jest jednym z kluczowych elementów prawidłowej ich pracy i osiąganych wyników.

Dobieramy materiały w taki sposób, aby były one odpowiednie dla przewidywanych czynności wytwórczych oraz by nadawały się do pracy z czynnikiem roboczym i środowiskiem zewnętrznym.

W procesie projektowania uwzględniamy zarówno normalne warunki eksploatacyjne jak i warunki przejściowe, które mogą występować podczas wytwarzania, badań, transportu oraz eksploatacji.

Tytan – materiał wymagający dużej wiedzy i doświadczenia.
By stosować tytan w różnych konstrukcjach należy doskonale opanować technologie jego spawania. Jest wykorzystywany przy wymagających projektach, gdzie istotna jest bardzo duża odporność na korozję i wysokie własności wytrzymałościowe, które są najbardziej charakterystycznymi cechami tego materiału.

Główne zastosowanie przemysłowe tytan znajduje w aplikacjach do przenoszenia ciepła w branżach przemysłu chemicznego, petrochemicznego, energetyki i inżynierii morskiej. Wysoka odporność korozyjna tytanu wynika ze zdolności tworzenia się na jego powierzchni warstewki tlenków poprzez utlenianie na powietrzu. W porównaniu ze stalą stopy tytanu cechują się znacznie wyższą odpornością na korozję, przy zachowaniu wytrzymałości 60% ciężaru właściwego stali, co czyni konstrukcję lżejszą. Tytan wykorzystywany jest do produkcji zarówno pojedynczych elementów aparatów ciśnieniowych, takich jak króćce, kołnierze, dna sitowe, dennice, jak i kompletnych aparatów. Materiał ten ma zastosowanie również w procesie platerowania elementów urządzeń.

Stal typu duplex – materiały te charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz bardzo wysoką odpornością na korozję. Oznaczenia, takie jak super-duplex i hiper-duplex wskazują wyższą zawartość składników stopowych i również lepszą odporność na korozję.

Stosunkowo niski w porównaniu ze stalą austenityczną koszt wytwarzania stali duplex jest między innymi efektem obniżonej zawartości deficytowego i kosztownego niklu, co stanowi zaletę duplexu. Głównym zastosowaniem stali typu duplex są elementy wymienników ciepła, między innymi wkłady rurowe. W konstrukcjach wymienników ciepła stosuje się stal duplex jako powłokę antykorozyjną napawaną na stali niestopowej w celu zabezpieczenia przed korodującym działaniem agresywnych czynników. Głównym wyzwaniem w spawaniu stali duplex jest zapewnienie równowagi objętości względnej ferrytu i austenitu oraz nie dopuszczenie do procesów wydzielania się węglików i faz międzymetalicznych powodujących zmniejszenie właściwości mechanicznych oraz odporności korozyjnej.


Półki kolumny AV-7

Fotografia: półki kolumny AV-7

Monel – stop charakteryzujący się wysoką wytrzymałością, dobrą wydajnością skrawania i odpornością na korozje naprężeniową, przystosowany do pracy w niskich i wysokich temperaturach. Wykorzystywany do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych, armatury i złącz. Elementy z monelu zostały wykorzystane między innymi do wytworzenia półek kolumny dla instalacji petrochemicznej.


chlodnice-tlenu-2_f_5_600_0

Fotografia: chłodnica tlenu – ściana sitowa

Mosiądz – materiał odporny na ścieranie, korozje i duże obciążenia mechaniczne.

Mosiądz należy do popularnych materiałów konstrukcyjnych, stosowany przy produkcji rur cienkościennych, szczególnie do chłodnic, wyrobów emaliowanych, elementów wykonywanych różnymi metodami obróbki plastycznej, oraz skrawania, elementów ślizgowych. Mosiądze stosuje się również w wyrobach armatury. Elementy maszyn w przemyśle maszynowym, samochodowym, elektrotechnicznym, okrętowym, precyzyjnym, chemicznym. Kruchy mosiądz stosowany jest jako forma odlewnicza.

W realizacjach naszej firmy stosowaliśmy rury mosiężne żebrowane aluminium oraz rury czysto mosiężne przy wytwarzaniu chłodnicy oleju turbinowego.

 

Chłodnice tlenu

Fotografia: chłodnice tlenu – rurki żebrowane miedziane monolityczne.

Miedz –  jest metalem o charakterystycznej pomarańczowo-złocistej barwie i silnym połysku. Do zalet tego materiału konstrukcyjnego należy zaliczyć  znacznie większą  niż  w przypadku żelaza odporność  na korozję, możliwość  kucia i walcowania oraz doskonałą przewodność  elektryczną  i cieplną.

Elementy z miedzi stosowane są w instalacjach przemysłowych, aparaturze dla przemysłu chemicznego i spożywczego: chłodnice, aparaty chemiczne, destylacyjne i kolumny rektyfikacyjne. W budowie urządzeń ciśnieniowych miedz może być wykorzystywana między innymi przy stosowaniu lameli miedzianych.

Stale austenityczne.