Oferta

Technologia

Materiały używane do produkcji to najczęściej stale kotłowe, nierdzewne, kwasoodporne, żaroodoprne, stopy miedzi, niklu, mosiądz, ale dzięki rozbudowanej sieci sprawdzonych dostawców jesteśmy w stanie zaoferować każdy wymagany materiał do dalszej obróbki w tym stale wysokostopowe czy duplex.
Nasze materiały spełniają wszelkie wymagane normy oraz przepisy nie tylko krajowe.

Na potrzeby realizacji naszych zamówień oferujemy montaż konstrukcji stalowych, urządzeń ciśnieniowych, rurociągów przemysłowych. Jesteśmy przygotowani do najbardziej skomplikowanych zadań montażowych
na instalacjach rafineryjnych, petrochemicznych, chemicznych, energetycznych i gazowych.

Media

Stosujemy wszystkie dostępne i potrzebne w danym projekcie techniki łączenia materiałów: spawanie, walcowanie, lutowanie, zgrzewanie. Rury technologiczne mogą być proste, wyginane w U, spiralnie zwijane, żebrowane lub pokryte lamelami. Proponujemy także zabezpieczanie powierzchni mających styczność z medium poprzez platerowanie lub sekafenowanie.

Materiały

Nasze doświadczenie obejmuje wykonywanie urządzeń pracujących w kontakcie z mediami takimi jak: argon, czysty tlen, azot, spaliny, dwutlenek węgla, benzen, olej, woda, para wodna, kwas siarkowy, kwas solny,
kwas azotowy, kwas fluorowodorowy, izobutan, amoniak, związki chloru i inne, przeznaczonych
do pracy w szerokim zakresie temperatur i ciśneń.