Aktualności

Działamy zgodnie z certyfikatami.

Po kilkumiesięcznym okresie przygotowań, POLIMER – otrzymał certyfikaty potwierdzające wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 BS OHSAS 18001:2007 w zakresie: projektowania, wytwarzania i montażu urządzeń ciśnieniowych, instalacji i konstrukcji stalowych.

Polityka prywatności & cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI W naszej ofercie internetowej znajdziesz opis naszych produktów i usług, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też zobaczyć najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie. Jeśli jednak zdecydujesz się przekazać nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty...

Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy E-1313

Tytanowy Wymiennik Ciepła E-1313 FHU POLIMER z przyjemnością ogłasza kolejny krok w swojej działalności. Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła E-1313 odpowiedzialny jest za kondensowanie gazu reakcyjnego (kwas octowy) i wykorzystanie pary, która została wytworzona w tym procesie, poprzez przekazanie jej do turbiny. Próba ciśnieniowa hydrauliczna po stronie rurowej została przeprowadzona przy ciśnieniu...

Podgrzewacz azotanu amonu 313A71A

Podgrzewacz azotanu amonu 313A71A to aparat płaszczowo-rurowy, pionowy o średnicy zewnętrznej płaszcza ¸355,6 mm, długości rur wymiennikowych L=5000mm, przeznaczony do podgrzewania roztworu azotanu amonu. Kompensację wydłużeń cieplnych zapewnia kompensator soczewkowy, umieszczony na płaszczu.

Wkład rurowy wyparki 22-E-17

Celem przeprowadzonej modernizacji było wykonanie nowego wkładu rurowego z U-rur niskożebrowanych typu GEWA-K-2614.16165-00 (materiał: SA-350 Gr.LF2 Cl.2), które mocowane były w ścianie sitowej (materiał: SA-179) poprzez rozwalcowywanie i spawanie. Użycie tego typu rur pozwoliło na czterokrotny wzrost skutecznej wymiany ciepła.

Chłodnica ługu potasowego 150E11

Przedmiotem opracowania było wytworzenie chłodnicy ługu potasowego 150E11, nr fabryczny PR205. Aparat został wykonany zgodnie z normą PN-EN 13445, rysunkami oraz  dokumentacją. Do produkcji wkładu zostały użyte u-rury wykonane z materiału 1.4462 (duplex) wykonane na zgodność z normą.

Boiler Feed Water Preheater

W styczniu 2017 roku zakończono prace nad czterema aparatami, odpowiadającymi wymaganiom ASME. W realizacji tej wykorzystano następujące materiały: SA-240 GR 321, SA-181 Cl.60, SB-265 GR1 (tytan), SA-376 TP321, SA-182 F321, 2RE10 UNS S31002. Aparaty zostały poddane próbie hydraulicznej w przestrzeni rurowej (16,7 ) oraz w przestrzeni płaszcza (7,7 ) w...

Pump Discharge E16-PR001

Realizacja dotyczyła wykonania aparatu (Pump Discharge) dla Klienta z Jordani. Urządzenie zostało wykonane z materiałów SANICRO28 UNSN08028, 904L UNSN08904 oraz 1.4571. Wymiary: długość: ~ 4394 mm, szerokość: 1490 mm, wysokość: 3600 mm.

Chłodnica powietrzna EA-128 WO2

Aparaty zostały wykonane jako konstrukcja spawana odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13445, Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe, część 4. Wytwarzanie oraz część 5. Kontrola i Badania. Po wykonaniu aparatu została przeprowadzona hydrauliczna próba ciśnieniowa w obecności Inspektora UDT (ciśnienie próbne dla przestrzeni międzyrurowej/rurowej: 16bar(g)/16bar(g). Urządzenia o wymiarach 12670x3225x980 mm wykonane zostały z...

Chłodnica frakcji A41

Modernizacja aparatu polegała na wytworzeniu nowego wkładu wiązki rurowej składającego się z rur żebrowanych z materiału MA77(CuZn20Al2-R390)+A1 zamocowanych w ścianach sitowych wykonanych z P265GH+plater M63(CuZn37) za pomocą rozwalcowywania. Gabaryty: długość: ~6000 mm, szerokość: 1380 mm, wysokość: 500 mm

Chłodnica powietrzna XB-5/8

Realizacja dotyczyła naprawy chłodnicy powietrznej, polegająca na wykonaniu nowego wkładu rurowego, będącego częścią wymienną wymiennika. Gabaryty: długość: ~8000 mm, szerokość: 1380 mm, wysokość: 410 mm.

Odparowalnik cykloheksanolu FW-113A

We wrześniu 2016 wyprodukowano Odparowalnik FW-113A, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 13445. Aparat o średnicy 1632 mm i długości 6430 mm ważący 14900 kg wykonany został z materiałów: P355NH, P265GH, 1.4571.

Reaktor dysproporcjonowania kalafonii

Reaktor dysproporcjonowania kalafonii Zakończone zostały prace związane z wykonaniem Reaktora dysproporcjonowania kalafonii. Aparat wyprodukowano z materiałów N06022 (płaszcz wewnętrzny) oraz P355NH (płaszcz zewnętrzny) co wiązało się z wdrożeniem nowych technologii spajania zastosowanych metali. Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej (PED 97/23/WE). Próba ciśnieniowa przeprowadzona została przy ciśnieniu ~11 bar(g) w przestrzeni...

Certyfikacja ISO 9001:2015

W związku z uruchomieniem Hali Produkcyjnej, zlokalizowanej przy ulicy Stoczniowców w Krakowie, firma uzyskała dodatkowy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla wyżej wymienionej lokalizacji, świadczący o spełnieniu wymagań normy ISO 9001:2015.  

EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC3

W wyniku procesu certyfikacji zakład uzyskał uprawnienia na wykonywanie konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli w klasie EXC1, EXC2, EXC3  wg EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC3.