Reaktor dysproporcjonowania kalafonii

Reaktor dysproporcjonowania kalafonii

Reaktor dysproporcjonowania kalafonii
Zakończone zostały prace związane z wykonaniem Reaktora dysproporcjonowania kalafonii. Aparat wyprodukowano z materiałów N06022 (płaszcz wewnętrzny) oraz P355NH (płaszcz zewnętrzny) co wiązało się z wdrożeniem nowych technologii spajania zastosowanych metali. Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej (PED 97/23/WE). Próba ciśnieniowa przeprowadzona została przy ciśnieniu ~11 bar(g) w przestrzeni płaszcza i ~4,5 bar(g) w przestrzeni między-płaszczowej. Jednostką notyfikowaną dokonującą odbioru technicznego był UDT-CERT. Aparat może pracować przy ciśnieniu  6 bar(g) i temperaturze 320 st. C.

1

2 3