Działamy zgodnie z certyfikatami.

Po kilkumiesięcznym okresie przygotowań, POLIMER – otrzymał certyfikaty potwierdzające wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i spełnia wymagania norm:
PN-EN ISO 14001:2015,
PN-N-18001:2004
BS OHSAS 18001:2007
w zakresie: projektowania, wytwarzania i montażu urządzeń ciśnieniowych, instalacji i konstrukcji stalowych.