Chłodnica powietrzna EA-128 WO2

Chłodnica powietrzna EA-128 WO2

Aparaty zostały wykonane jako konstrukcja spawana odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13445, Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe, część 4. Wytwarzanie oraz część 5. Kontrola i Badania. Po wykonaniu aparatu została przeprowadzona hydrauliczna próba ciśnieniowa w obecności Inspektora UDT (ciśnienie próbne dla przestrzeni międzyrurowej/rurowej: 16bar(g)/16bar(g). Urządzenia o wymiarach 12670x3225x980 mm wykonane zostały z materiałów P355NH oraz P235GH.

1000 1000(1)