polimer-polska.pl

Teraz w nowej szacie graficznej pod nowym adresem:

Konsekwentny rozwój naszej firmy związany przede wszystkim z:
  • pogłębianiem kompetencji technologicznych i organizacyjnych
  • powiększeniem możliwości produkcyjnych w nowej hali produkcyjnej
  • poszerzeniem oferty świadczonych usług m.in. o konstrukcje specjalne oraz usługi cięcia laserem i gięcia metali
był wyznacznikiem przebudowania wizerunku tak, aby w sposób spójny i kompleksowy prezentował ofertę rosnącej organizacji naszym dotychczasowym oraz przyszłym Klientom.
Polimer Grzegorz Grzesik, Ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków